Details

R.Moldova se confruntă cu o problemă foarte serioasă – asigurarea cu apă potabilă de calitate. La moment, peste 40 la sută din populaţia R.Moldova nu are acces la apă de calitate. Cele câteva staţii de epurare a apelor riverane au nevoie de reparaţii şi modernizări, iar componenţa chimică şi biologică a apelor din multe fântâni este nocivă. Cu toate acestea, apa rămâne un drept al fiecărui cetăţean. Un reportaj despre apa din Moldova si oamenii care au nevoie de ea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*